Termeni și condiții de vânzare

1. ACORD. Prezentul document stabileste cele termenii și condițiile în care vânzătorul indicate pe fața acest document (â€oeSellerâ€) vinde produsele sale la achizitor (â€oeBuyerâ€) ca și când comenzile sunt plasate de catre cumparator si acceptate de catre vanzator. Toate comenzile sunt acceptate sub rezerva și încorporarea acestor termeni și condiții de vânzare (â€oeT&Csâ€). Termeni stabilite pe fața acest document prevalează asupra orice incoerentă termeni în acest document. În caz există un acord scris între părți separate ca conflictele cu aceste T&Cs, termenii acordului scris prevalează. Prin plasarea unui ordin cu vanzatorul, Cumparatorul este de acord cu aceste T&Cs. Aceste T&Cs suprascrie orice termeni sau conditii diferite sau suplimentare conținute în orice comandă de cumpărare sau alt document prezentat de cumpărător decât dacă aceste diferite sau condiții suplimentare sau condiții sunt a fost stabilită expres în scris de către vânzător. La acceptarea de catre vanzator unui ordin, aceste T&Cs și acest document constituie â€oeAgreement” între cumpărătorul și vânzătorul de achiziționare și vânzare a produselor stabilite in acesta (â€oeProductsâ€).

2. livrarile. Vanzatorul trebuie sa incerce sa indeplineasca solicitat datele de livrare cuprinse în ordinele cumpărătorului dar nu va fi răspunzătoare pentru neprocedând astfel. Orice ora sau data de livrare specificate de vânzător este o estimare exclusiv. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a face devreme sau transa expedițiile și factură cumpărătorului în consecință. Ă®Sellerâ greutățile și cantitățile declarate pe nota de livrare vor guverna cu exceptia dovedit eroare furnizate de vânzător în termen de 7 zile de livrare.

3. modificările. Cumpărătorul nu poate modifica, de a anula sau în caz contrar modifica ordinele după ordinea este în proces fără consimțământul scris al vânzătorului. Orice astfel de anulare, modificare sau modificare sunt supuse unor conditii suplimentare care pot fi impuse de vânzător la un astfel de timp, inclusiv rambursand vanzator pentru orice costuri, cheltuielile și pierderile referitoare la o astfel de schimbare.

4. plata. Plata termeni sunt net de treizeci de zile de la data facturii. Vanzatorul va emite facturi la expedierea produselor. Fiecare tranșă livrare constituie o comenzi separate in ceea ce priveste plata. Platile se fac la direcția, la localizarea și în moneda specificată pe factură. Orice sume neplătite dupa data scadentei acesteia se dobanda la o rata de 1,5% pe lună, sau rata maximă permise de lege, oricare dintre acestea este mai mică. Nici o parte a orice suma platibila Vanzatorul poate fi redusă datorită orice cerere reconventionala, set-off, reglare sau alt drept care cumpărătorul putea avea de la vanzator sau orice alta parte. Dacă cumpărătorul nu plătește pentru una sau mai multe expediții când datorate, Vanzatorul are dreptul, în plus față de alte căi de atac, să fie: (a) suspenda sau anula viitor livrări, sau (b) solicita plata in numerar pe sau înainte de expediție/livrare. Trebuie să cumparatorului viabilitatea financiara devine nesatisfăcătoare la vanzator, plata in numerar sau securitate satisfăcătoare pot fi solicitate de vânzător înainte de a continua cu alte produs livrari. Cumparatorul este de acord sa furnizeze vanzator cu credit informatii la cerere.

5. pretul. Cu exceptia dispozitiilor contrare stabilite de pe fata o acceptate comandă de cumpărare, prețul pentru produsele se stabilesc de catre vanzator la data pentru acceptare. Vanzatorul pret cotatiile sunt provizorii numai și vânzătorului își rezervă dreptul de a modifica pretul astfel în orice moment. Preturile nu includ impozitele si alte taxe, și în unele cazuri nu poate reflecta materiale suprataxe.

6. TAXE ȘI TAXE. Cumparatorul trebuie sa ramburseze vanzatorului pentru toate impozitele, accizelor sau a altor taxe care Vanzatorul poate fie să plătească la orice entitate guvernamentale sau colecta pentru orice entitate guvernamentale la productia, vanzarea, transportul, de livrare sau de utilizarea produselor vândute conform acestui document.

7. expediție, titlul și RISC DE PIERDERE. Vanzatorul va nava și livrează produsele în conformitate cu comertul termenul FCA, punctul de transport (Incoterms 2010). Titlul și risc de pierdere la produsele transferurile către cumpărător la livrarea produselor la transportator la punctul de expediere.

8. Nicio licență. Vânzarea de orice Produs din prezentul document nu va transfera la cumpărător orice licență sau drept sub orice patent, marcă comercială sau alt drept de proprietate intelectuala cu privire la orice astfel de produs. Vânzătorul păstrează dreptul de proprietate asupra toate drepturile de proprietate intelectuală pentru produsele vândute conform acestui document.

9. GARANȚII. Vânzătorul garantează că la data de livrare la cumparator, produsele vândute conform acestui document trebuie sa se conformeze specificatiilor scrise standard vânzătorului pentru astfel de produse. Determinarea oportunitatii de produsele pentru utilizările și aplicații preconizate de catre cumparator sunt responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului. Orice sugestii sau recomandari facute de vanzator privind utilizează sau cererile de produse sunt crezut să fie fiabile, dar vanzatorul nu face sau garanție a rezultatelor obținute deoarece condițiile de utilizare și aplicarea de către cumpărător și alții sunt dincolo de controlul vânzătorului. Vanzatorul nu este raspunzator pentru daune cauzate de următoarele: 1) neglijenta cumparatorului sau terțe părți; 2) modificarea, contaminare sau greșită a produsului; 3) orice caracterizare sau modificare efectuată la cererea cumparatorului; 4) cumparatorului nerespectarea sănătate și instrucțiunile de siguranță furnizate de vânzător sau în conformitate cu standardele din domeniu; și/sau 5) cumpărătorului de nerespectarea legilor. În cele din urmă, Vanzatorul nu are nici o responsabilitate pentru orice revendicare a garanției: 1) prezentate după expirarea perioadei de cerere; sau 2) dacă vânzătorul nu este dată posibilitatea rezonabilă de a examina produsele la care se refera cererea si cumparator nu revine astfel de produse la vanzator la cererea vânzătorului.

10. SUSTIN PERIOADA; DISCLAIMER. În nici un caz, cumpărătorul face o garanție sau începe orice actiune impotriva vanzatorului mai târziu de mai devreme de 7 zile după descoperire a incalcarii sau 6 luni de la livrarea produselor la care se referă cererea a. Defecțiune a cumpărătorului de a da vânzător o notă scrisă din orice cerere de despăgubire sau de actiuni in perioada de timp aplicabile constituie un absolut si neconditionat renuntarea la o astfel de cerere sau acțiune. Cu excepția celor STABILITE ÎN ACESTE T&Cs, VANZATORUL NU FACE ALTE GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INDIFERENT DACĂ DECURG DE FUNCȚIONARE A LEGII SAU ÎN CAZ CONTRAR, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SI/SAU impotriva incalcarii. Cumparatorul isi asuma toate riscurile rezultate din utilizarea produs achiziționat, folosite singure sau în combinație cu alte substanțe sau în orice proces.

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII. SELLERâ Ă®răspunderea unic, ȘI Ă®BUYERâ EXCLUSIVĂ ÎMPOTRIVA VÂNZĂTORULUI PENTRU ORICE ȘI TOATE CREANTE, PENTRU INCALCAREA CONTRACTULUI, GARANȚIE, PREJUDICII (INCLUSIV NEGLIJENȚA) SAU ÎN CAZ CONTRAR, ESTE LIMITATĂ, la Ă®SELLERâ alegerilor, LA: (a) livrarea DE ÎNLOCUIRE PRODUS, (b) MODIFICARE A PRODUSULUI, sau (c) restituirea sau EMITEREA UNUI CREDIT de la cumparator in o suma egala cu pretul de achizitie al produsului. Prin derogare de la cele de mai sus, în NICI UN CAZ, vânzătorul este răspunzător pentru cumparator PENTRU ORICE COLATERALE, indirecte, accidentale, speciale, PUNITIVE SAU AVANSATĂ DE DAUNE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, PIERDEREA DE PROFITURI, PIERDERI DE OCAZIE sau o diminuare a valorii, CARE REZULTA SAU CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCĂLCAREA Ă®SELLERâ GARANȚII SAU ACESTE T&CS SAU ORICE CAUZA CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL. În MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, orice atac STATUTARE CARE SUNT INCOERENTE cu aceasta prevedere sunt derogate de catre cumparator.

Produs pretins a fi nonconforming nu trebuie sa fie returnate sau aruncate cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul document. În nici un caz, Vânzătorul este răspunzător pentru orice pierdere, pagube, costuri sau cheltuieli imputabile orice act, omisiune sau denaturările de catre cumparator sau de orice terță parte.

12. CUMPARATOR OBLIGATIILE. În plus față de alte obligatii afirmate aici, cumparatorul isi asuma toate riscurile și răspunderea pentru pierderile sau pagubele rezultate din manevrarea, utilizarea, sau aplicarea produsului și recipiente livrate conform acestui document. Cumparatorul este de acord pentru a vă familiariza în sine și mențineți informat (fără bazarea pe vânzător) privind orice riscuri pentru persoane si/sau bunurilor implicate în manipularea și utilizarea unor astfel de produse și containere. Cumpărătorul consiliază angajații, clienții, agenților, distribuitori, consultantii, independent contractantilor si altii care mânerul sau utilizare, sau poate foreseeably mânerul sau utilizare, astfel de produs, de orice pericol. Cumparatorul se înțelege să despăgubească, apara și mențineți vanzatorului, filialele și afiliații și directorii lor respective, ofiteri, actionari, angajaților, agenților, succesori și atribuie, inofensiv de și împotriva oricăror și tuturor angajamentelor financiare, pierderi, costuri sau pagube, inclusiv attorneysâ rezonabile€™ onorariile, rezultate din creanțe (cu excepția cazului în care în cele din urmă determinată să fie rezultatul unei neglijente grave sau voite greseli comise de vânzător) rezultate din (a) utilizarea sau manipularea produsului de către cumpărător sau filialele sale, indiferent daca produsul este combinat cu orice alte materiale, substante sau echipamentele sau este folosit în orice proces de fabricatie; (b) nerespectarea de cumpărător sau filialele sale pentru a se conforma cu legile; (c) insusirea ilegala si/sau încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv dar nu limitat la patent, marcă comercială Sau a încălcării dreptului de autor, rezultate din utilizarea sau manipularea produsului de către cumpărător sau filialele sale (pentru scopuri de această secțiune, orice trimitere la cumpărător și filialele sale includ Ă®Buyerâ și a affiliates’ ofiteri, directorilor, angajaților, agenților și reprezentanți ai). În cazul în care vânzătorul aduce o acțiune să aplice drepturile sale sub aceste T&Cs, și este de succes in astfel de actiuni, Vanzatorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor de la cumpărător de toate costurile și cheltuielile (inclusiv, fără limitare, rezonabile attorneys’ taxe și cheltuieli de deplasare) sa aplice drepturile sale conform acestui document.

13. SCUZE PENTRU NONPERFORMANCE. Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru nonperformance sau întârzieri în performanță datorată cauzelor dincolo de control vânzătorului, inclusiv dar nu limitat la acte sau omisiuni de cumparator, acte de Dumnezeu, greve sau alte litigii muncii, acte de teroare, razboi, uzina a proiectorului, voluntar sau involuntar respectarea orice legea, ordinea, regulamentul, recomandare sau cererea orice autoritatea guvernamentala, incapacitatea de a obține combustibil, material sau piese, întârzieri sau disponibile notificatorului de transport, defalcările a masinilor sau echipamentelor, incendii, explozii sau accidente. În plus, vanzatorul se scuza în caz de incapacitatea sa de a obține materii prime (pe o baza rezonabila din punct de vedere comercial) necesare pentru fabricarea produsului. Ar trebui orice astfel de caz apar, Vanzatorul are dreptul de a aloca restul de producție și/sau furnizare printre clienții săi ca acesta determină, si cumparator se eliberează vanzatorul de orice responsabilitate pentru orice rezultate incomplete indeplinirea orice ordine.

14. revine. Nr. conforme produsul va fi acceptat pentru retur de catre vanzator, și nr. ordine poate fi anulată de către cumpărător, fără Ă®Sellerâ scris prealabil. Acest consimtamant va fi acordat la discreția Ă®Sellerâ, și vânzătorul poate impune o 25% repopulare taxe pe produsele returnate. Toate produsele trebuie să fie returnate la vânzător în conformitate cu instrucțiunile furnizate de vanzator, și la Ă®Buyerâ singurul cost.

15. RETURNABILA CONTAINERE. Dacă expedierea necesită utilizarea de containere returnabile, titlu pentru astfel de containere returnabile raman cu vanzatorul si ei vor fi returnate la vânzător în stare bună (uzura normală exceptate) în termen de 60 de zile de la livrarea produsului (taxe de navlu colecta). La cererea vanzatorului, Cumparatorul este de acord sa plateasca vanzatorul de valoare rezonabilă a returnabila containere dacă cumpărătorul nu reușește să le readuce la vanzator sau nu reușește să le readuce în starea potrivită. Vanzatorul poate necesita un recipient returnabile depozit la propria discretie.

16. CONFORMITATEA CU LEGILE. Fiecare parte, în performanță a prezentului acord, se conforma cu toate legile și reglementările guvernamentale, de reglementare și ordinele.

17. anti-coruptie respectarea. Dacă cumpărătorul este un distribuitor de Ă®Sellerâ produse, cumpărătorul certifică faptul că (i) a fost și va continua să fie în deplină conformitate cu Ă®Sellerâ practicile corupti politica externa actul/anticoruptie (â€oePolicyâ€) (care poate fi găsit pe Ă®Sellerâ website: www.platformspecialtyproducts.com) și toate legile aplicabile anti-coruptie, inclusiv, fără limitare, S.U.A. externe practicile corupti actul (colectiv, â€oeApplicable Lawsâ€); și (ii) nu a fost și nu va plăti, oferta sau promisiunea de a plăti, sau autoriza plata, direct sau indirect, orice banilor sau ceva de valoare la (a) orice oficial guvernamental, Guvernul a angajat, partid politic sau candidat pentru biroul politic in scopul de a influenta orice act sau decizie pentru a obține sau menține afaceri sau în caz contrar câștiga un avantaj necorespunzătoare, sau (B) orice persoana particulara care ar putea anticipa pentru a provoca destinatarului să încalce datoria lui sau a ei de loialitate sau trust. Vanzatorul poate audita Ă®Buyerâ cărți și înregistrează și conduită alte interior review pentru a verifica conformitatea cu politica și legile aplicabile. Cumparatorul este de acord că vă sfătuim vânzător în scris imediat dacă cumpărătorul învață de, are motive sa stiu de, sau suspectează orice încălcare a politicii sau orice legi aplicabile care implică vanzatorului, orice de Ă®Sellerâ companiile afiliate, sau actiunile de cumpărător sau reprezentanții săi în legătură cu prezentul acord.

18. diverse. Prezentul acord nu este selector asignabil de catre cumparator. Dacă orice prevedere din prezentul document este menținut pentru a fi invalidă sau neaplicabilă de un tribunal din jurisdicția competentă, astfel de prevedere se modifică cât mai aproape posibil obține efectul prezentului acord intr-un valabile, legal și executorii mod, sau dacă nu este posibil, apoi șterse și ineficiente in masura, toate fără a afecta oricarei alte dispozitii a prezentului acord. Partile neagă aplicabilitatea Conventia ABOLEASCĂ pe internațional de bunuri la vânzarea de produse conform acestui document. Prezentul acord va fi guvernat de legile jurisdictia Ă®Sellerâ principal loc de activitate, si cumparatorul este de acord sa fie supuse jurisdicției din instantele din jurisdictia Ă®Sellerâ principal loc de activitate. Cu exceptia dispozitiilor contrare, toate notificările prevăzute de prezentul acord este data in scris fie prin livrarea efectivă sau prin e-mail sau înregistrate sau certificate mail, reveniți la primirea solicitată, și se considera primite la data personal livrate sau trimise prin e-mail, sau trei (3) zile după depus în mail expediție cu prepaid. Cu excepția cazurilor prevăzute în primul paragraf din aceste T&Cs, acest document constituie întregul acord scris al partilor care acoperă vânzarea și cumpărarea produselor și nu există clauzele interpretative, acorduri, reprezentări, exprese sau implicite, care nu sunt cuprinse aici cu privire la obiectul al prezentei decizii. Nici o modificare a acestor T&Cs este obligatorie pentru vanzator cu excepția cazului aprobate de catre vanzator in scris.